spinner
doelen
Het realiseren van een kenniscentrum reinigingstaken
doel-icoon
Groei in plustaken

Thema 4

Reiniging en BOR

Rd4 benut samenwerkingskansen in Reiniging.

Rd4 wil de reinigingsspecialist van de regio worden. Dit vergt een verdere professionalisering. Ook biedt Rd4 een platform voor regionale samenwerking op het gebied van reiniging (voor de geïnteresseerde gemeenten) en voorziet een groei in kennisdeling en schaalvoordelen. Rd4 kiest niet voor actieve acquisitie zeker niet op BOR-taken (Beheer Openbare Ruimte).

Het doel dat hierbij past:

  • Het realiseren van een kenniscentrum reinigingstaken: kennis delen via een platform
  • Groei in plustaken: met 10% omzet (t.o.v. 2020)

Context

Gemeenten ervaren steeds meer uitdagingen in het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Denk daarbij aan de toenemende impact van innovatie, arbeidsmarktkrapte, klimaatadaptatie en burgerparticipatie (en Omgevingswet). Bovendien bieden data en ICT nieuwe mogelijkheden voor het beheren, ontwikkelen en gebruiken van de openbare ruimte. Dit leidt tot een veranderende aanpak van het beheer van de openbare ruimte.

Onder het beheer van de openbare ruimte vallen vele, verschillende diensten: van dagelijks straatreinigen tot en met het complexere civieltechnische onderhoud van tunnels en bruggen. Hierin zijn er grote verschillen tussen gemeenten: o.a. in areaal, beleidsambities en organisatiekeuzen. Elke gemeente kiest daarin haar eigen weg.

Een aantal gemeenten wenst daarbij een partner die meedenkt met de gemeente, dichtbij staat en op maat diensten levert. In een aantal regio’s zoeken gemeenten daarom samenwerking op. Vooral reinigingstaken worden steeds vaker uitgevoerd door samenwerkingsverbanden.

Quotes

Wij zien kansen voor een verbetering van onze reinigingstaken.

Quotes
Strooiwagen van Rd4

Strategie

Rd4 wil de ‘reinigingsspecialist van de regio’ worden. Rd4 wil een meedenkende partner zijn en daarmee meer bieden dan een willekeurige marktpartij. Rd4 moet zich vooral onderscheiden door haar kennis & professionaliteit, maatwerk en (marktconform) kostenniveau. Dit vraagt om focus. De komende periode professionaliseert Rd4 de reinigingsorganisatie, waarna Rd4 - vraag gestuurd - wil groeien in de omvang van haar plustaken. Deze schaalgroei biedt ruimte voor verdere innovatie en vernieuwing.

Rd4 kiest niet voor uitbreiding richting onderhoud en beheer. De relatie met gemeenten en de benodigde organisatie verschilt bij de huidige plustaken. Rd4 staat open voor groei, maar maakt ook een duidelijke keuze: focus op partnerschap rondom reiniging. Indien een gemeente een verzoek indient voor uitvoering van een BOR-taak dan beoordeelt Rd4 dit verzoek o.a. op:

  • Synergie met bestaande takenpakket
  • Ruimte voor arbeidsparticipatie
  • Impact op organisatie
  • Risicobeheersing

Doelstelling

Rd4 zorgt voor een professionele uitvoering van de reinigingstaken. De komende jaren zoekt Rd4 de samenwerking op met haar gemeenten op reinigingstaken. Rd4 wil kennisdeling bevorderen en de reinigingstaken samen met gemeenten verder ontwikkelen. Doel is het ontwikkelen van een kennisplatform reinigingstaken openbare ruimte: voor Rd4, geïnteresseerde gemeenten en eventueel partners. Binnen het kennisplatform worden de komende jaren verschillende beheervraagstukken opgepakt: bijvoorbeeld t.a.v. duurzame onkruidbeheersing.

We zien kansen voor een merkbare verbetering van onze reinigingstaken. In combinatie met een groei in de samenwerking houden wij rekening met een beperkte groei van de vraag naar onze plustaken. Per 2026 is de schaal van het reinigingspakket (pluspakket) met 10% toegenomen. Rd4 biedt gemeenten de mogelijkheid voor maximale ontzorging op reinigingstaken.

Indicatoren

  • Ontwikkelen van dashboard gericht op reinigingstaken openbare ruimte
  • Verbreding van samenwerkingscollectief: delen van kennis via platform
  • Opstarten van één innovatief project m.b.t. verduurzaming onkruidbeheersing’

Strategische activiteiten

Rd4 richt zich de komende jaren op de volgende strategische activiteiten:
icon strategie

Introductie ‘operational excellence’ om hiermee onze operationele processen verder te optimaliseren

Intensiveren van bedrijfsbureau-ondersteuning voor reiniging

Uitwerken van samenwerkingscollectief: samenwerkingsagenda, platform, projecten/pilots, etc.

Onkruidbeheersing evalueren en verbeteren. Uitwerken van partnerschap om daarmee de impact van seizoensinvloeden en de chemische inzet te verbeteren

Samenwerking met partners (o.a. RWM en stadsbeheer Maastricht) om kennis en expertise te delen. Reinigingsnetwerk uitbouwen in de regio