Onze strategie

Strategisch profiel

In 1998 is Rd4 opgericht om, namens de deelnemende gemeenten, de wettelijke afvalzorgplicht uit te voeren door een zo optimaal mogelijke exploitatie en beheer (maatschappelijk, financieel, milieu) van de gehele afvalketen.

Sindsdien heeft Rd4 veel bereikt: dankzij gezamenlijke beleidskeuzen, succesvolle implementatie hiervan en verdere professionalisering van de organisatie. Rd4 staat inmiddels bekend om haar betrouwbaarheid, kwaliteit en service, en is stevig geworteld in de regio.

Inmiddels biedt Rd4 een breed dienstenpakket. Voor deelnemende gemeenten verzorgt Rd4 de inzameling en verwerking van grondstoffenstromen, beheert milieuparken en verzorgt verschillende sorteer- en kringloopactiviteiten. Verder adviseert Rd4 de gemeenten bij hun afval- en grondstoffenbeleid en verzorgt Rd4 de afvalcommunicatie.

Voor een deel van de deelnemende gemeenten verzorgt Rd4 aanvullende diensten, zoals straatreiniging, onkruidbeheersing en gladheidbestrijding. Ook heeft Rd4 een commerciële tak die zich op bedrijven richt. De winsten hiervan vloeien, door middel van het uitbetalen van dividend, terug naar de gemeenten en haar burgers.

Rd4 is een proactieve en meedenkende partner voor de deelnemende gemeenten en hun burgers, die op een maatschappelijk verantwoorde en doelmatige wijze invulling en uitvoering geeft aan haar taken. Als betrouwbaar en duurzaam werkgever investeert Rd4 in het (aan)bieden van (sociale) werkgelegenheid en als ondernemer speelt Rd4 in op kansen voor een regionale circulaire economie. Daarbij is ons organisatiebelang onlosmakelijk verweven met het maatschappelijk belang.

thema-pijlen

Elke dag zetten wij ons in voor een mooie en schone leefomgeving. Samen met burgers, overheden, bedrijven en instellingen zoeken we constant naar slimme en duurzame oplossingen om afval te verminderen, grondstoffen te scheiden, spullen een tweede leven te geven en mensen kansen te bieden. Alleen zo worden we:

rd4_sss_embleem

Propositie

Reinigingsdiensten Rd4 verzorgt de afvalinzameling voor 140.000 huishoudens in 10 Zuid-Limburgse gemeenten en bij 3.500 Limburgse bedrijven. We verwerken en scheiden grondstoffen op onze 7 milieuparken, in onze op- overslag, ons textielsorteercentrum en regionaal sorteercentrum. Ook verzorgen we de straat- en rioolreiniging, gladheidsbestrijding en reinigen we de openbare ruimtes. In onze drie kringloopshops geven we spullen een tweede leven en bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe uitdagingen. We zijn een vooruit- strevend bedrijf met meer dan 500 medewerkers die zich dagelijks inzetten voor een mooie en schone leefomgeving.

3 kernwaarden

Onze kernwaarden passen goed bij onze organisatie én worden ook ingezet om de organisatieontwikkeling te ondersteunen.

element samenwerken strategie

samenwerken

We werken samen, iedere dag met veel plezier en energie Onze veelzijdige werkzaamheden verbinden ons met elkaar en met onze omgeving Wij streven naar een omgeving waarin we elkaar helpen

element slagvaardig strategie

slagvaardig

We zijn slagvaardig, iedere dag dagen we elkaar uit Wij doen ons uiterste best om onze werkzaamheden uit te voeren Wat we beloven maken we waar

element vooruitstrevend strategie

vooruitstrevend

We zijn vooruitstrevend, iedere dag verbeteren we elkaar Bij alles wat we doen, stellen we de vraag hoe het beter kan We geven elkaar de ruimte om uit te blinken

Onze collega: Wesley

Onze collega: Wesley