Jaarrekening 2021

Samen onze schouders eronder gezet

In het boekjaar 2021 is een positief resultaat gerealiseerd. We zijn ruimschoots binnen de door de deelnemende gemeenten goedgekeurde begroting gebleven. Dit is vooral te danken aan een hoge mate van kostenbewustzijn, slimme bedrijfsprocessen en een efficiënte en professionele werkhouding van onze collega's. Door in te zetten op nieuwe werkvormen zoals thuiswerken zijn we in staat geweest om de service op hoog niveau te houden. Iedereen kon op ons blijven rekenen. Bijna een vanzelfsprekendheid, maar zo zitten wij in de wedstrijd. Dit werkethos mag je verwachten van een organisatie met een vitale functie in de samenleving. Naast de focus op de dagdagelijkse uitvoering, hebben we ook gewerkt aan onze nieuwe toekomstvisie.

We hebben onze stakeholders diverse keren via webinars geïnformeerd over onze ambities die we beschreven hebben in ons Strategisch Meerjarenplan 2022-2026, maar om buiten te winnen, moet je binnen beginnen. We zijn in 2021 gestart met een intensief intern verbetertraject ‘samen steeds slimmer’. Een verbetertraject dat in de komende jaren centraal staat in onze organisatie. Ook hebben we veel bedrijfsprocessen geoptimaliseerd en gedigitaliseerd. We hebben logistieke en operationele aanpassingen doorgevoerd, zoals een aangepaste sorteerlijn bij het textielsorteercentrum en op onze op- en overslaglocatie. De relatie met de ondernemingsraad was constructief.

Samen steeds slimmer

Wij kijken met tevredenheid terug op het jaar 2021. Wij hebben vertrouwen in onze organisatie die continu in beweging is en constant op zoek is naar hoe we het samen nog slimmer en beter kunnen doen. Samen met onze gemeenten, voor bijna 300.000 inwoners en 3.500 bedrijfsklanten.

rd4_sss_embleem